תקנון האתר

כללי

האתר מופעל על ידי ביזפרו פרוייקטים בע"מ  ח.פ: 514406909 (להלן "החברה") ובהתאם לחוקי מדינת ישראל הנוגעים בדבר.
החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי הרוכש אלא למטרת הרכישה הספציפית, עם זאת  ובכפוף להסכמתו תהא החברה רשאית לשלוח לו מידע אודות מבצעים שונים שהחברה מבצעת.
לפני שתבצע רכישה באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים בתקנון האתר, שכן הם מהווים בסיס משפטי מחייב לכל התקשרות המתבצעת באמצעות האתר.
התנאים המפורטים להלן מתייחסים לכל מוצר, מידע ושירות המוצעים באתר, ע"י כל אחד מן הספקים/יצרנים/היבואנים המציגים באתר, אלא אם נאמר אחרת.
כל המבצע פעולה באתר מאשר כי הנו מודע לתקנון האתר, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שנתנו ע"י החברה ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
בכפוף למפורט בהמשך, החברה עומדת לרשות המתעניינים/הרוכשים בואטס אפ שמספרו
050-6476817   או בדוא"ל [email protected] .

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

אחריות:

החברה קשורה רק עם ספקים/יצרנים/ יבואנים רשמיים בלבד המובילים בתחומם, אמינים ובעלי תודעת שרות גבוהה. החברה מבקשת להדגיש את המפורט להל"ן:

א.      אחריות המוצר ניתנת היא ע"י היצרן/היבואן, בלבד ולא ע"י החברה.
ב.      המידע המוצג באתר נמסר לחברה הספק/היצרן/ היבואן והנו באחריותם המלאה, לפיכך, לא תהא החברה אחראית בשום צורה ואופן לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לאיכות המוצרים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, זמני אספקתם  וכיו"ב. לרוכש מוצר לא תעמוד כל טענה כלפי החברה בכל הנוגע למפרט הרכישה.
ג.       המוצרים הנרכשים באמצעות האתר נרכשים מהספק/היצרן/היבואן באופן ישיר, ואף הסליקה  בגין המוצרים נעשית ע"י הספק/היצרן/היבואן.
ד.      החברה אינה מייצרת את המוצרים, לפיכך  אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ואף אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו הגיעו פגומים ו/או בלתי תקינים ו/או גרמו  לנזק כלשהוא למידע או לאדם.
ה.      המבצע רכישה באתר מתבקש לתת תשומת לב מרבית במילוי הפרטים הנדרשים על מנת למנוע כל תקלה שהחברה לא תהא אחראית בגינה.
ו.        אחריות המוצרים: אחריות בגין ציוד המחשוב (של Dell)  ניתנת ע"י נציגות רשמית של החברה.
ללקוחות שרכשו עם אחריות  במעבדה הטלפון של השרות הינו 09-9527555 ולקוחות שרכשו עם אחריות באתר הלקוח טלפון השרות הינו – 1809-444-688 שימת ליבכם כי השרות בבית הלקוח אינו מגיע לכל הישובים  במדינת ישראל ובמקרים אלו על הלקוח להעביר את המחשב למעבדה או לכתובת אחרת מוסכמת ושם יטופל המחשב.
מעבדות השרות ממקומות בהרצליה פיתוח ברח' משכית 6.
מספר שנות האחריות וסוג האחריות למחשבים השונים רשומים בחשבונית אותה אתם מקבלים עם המחשב והם המחייבים את החברה.
מודגש כי האחריות הינה עבור חומרה בלבד ואינה כוללת תוכנה ובכלל זה גם תוכנה שהותקנה מראש במוצר (כמו מערכת הפעלה).
האחריות עבור סוללות למחשבים ניידים הינה ל- 3 חודשים, אלא ובמידה וקיימת התייחסות מפורשת אחרת הנוגעת לסוללה. והכל בהתאם ובכפוף לפרוט בתעודת האחריות.
מודגש כי רק לחברה הנותנת את שרות התיקונים סמכות לקבוע על נייד הדורש החלפה.
ז.       ביטול –  ניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.
ח.      החברה ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים כלפי הרוכש בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובעים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש במוצר או בשירות או מידע שירכשו על ידו במסגרת האתר.
ט.      נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר ו\או במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את החברה (להדגיש –  גם במקרים בהם בוצעה סליקה בפועל). החברה תדאג לעדכן את הלקוח בסמיכות לזמן בו זיהתה את הטעות,  תבטל את העסקה ותדאג להחזיר ללקוח את התשלום בגינו חויב ללא גביית דמי ביטול, ללקוח לא תהא כל טענה כלפי מפעילת האתר.
י.        משלוח המוצרים – משלוח המוצרים מתבצע ע"י חברת UPS , ובהתאם לכללים והמדינות של החברה המשתנים מעת לעת, מודגש כיUPS   אינה מגיעה לכל ישוב במדינת ישראל (רשימת הישובים שהחברה מגיעה ניתן לראות בפרוט באתר (UPSלפיכך מתחייבת החברה לעדכן את הלקוח במקרים בהם  UPS תעדכן  כי לא תוכל לספק המוצר לישוב מסוים, במקרה זה יעשה מאמץ לסכם על מיקום אספקה חליפי ומוסכם, לחילופין יתאפשר ללקוח לאסוף ממחסני UPS או לבטל את ההזמנה ולקבל את כספו חזרה ללא דמי ביטול.
בכל המקרים הללו ללקוח לא תהא כל טענה או תביעה כלפי החברה.
יא.    נפח אחסון: נפח האחסון הפנוי לשימוש עלול להיות שונה מנפח האחסון הכולל בעיקר מהסיבות של: מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות, התקנת תוכנות, אפליקציות וכדומה. נפח אחסון המידע המוצג על ידי היצרנים הינו נפח המחושב בשיטה העשרונית (השיטה הדצימאלית).
במחשבים, בהם מערכת ההפעלה פועלת בשיטה הבינארית, נפחי המידע מוצגים באופן שונה, 1024 Bytes יראה ויקרא 1KB ו- 1024GBיראה ויקרא 1T או 1TB בשיטה העשרונית (הרגילה) יהוו רק כ 931GB בעת הצגתם במחשב (בשיטה ה"בינארית").
למידע נוסף יש לעיין באתר היצרן
יב.    זמן האספקה הינו עד 21 ימי עסקים, אלא אם צוין אחרת לצד המוצר.
יג     פינוי פסולת: משתמש שבחר לרכוש מוצר באמצעות האתר, זכאי, בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמל ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012, במועד אספקת המוצר שרכשת הנך רשאי  למסור לפינוי מוצר ישן, מאותו סוג והמיועד לשימוש דומה, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש שסופק לך.
יד.    מלאים – החברה מקבלת עדכוני מלאים מהספק ואף בודקת המלאים הקיימים באופן תדיר, למרות האמור, יתכן ויהיה חוסר במלאי, מרגע שיוודא הדבר לחברה היא תעדכן את הלקוח, תאפשר לו להמתין עד הגעת מלאי, (במידה וצפוי להגיע), ואו תאפשר לו לבחור מוצר חילופי ובמקרה זה הלקוח ישלים את הפרש המחיר או יקבל זיכוי בין המוצר שהזמין למוצר החילופי או לחילופין לבטל העסקה  ללא דמי ביטול, בכל המקרים הללו ללקוח לא תהא כל טענה או תביעה כלפי החברה.
טו.    תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות בזירה לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
טז. משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן יהיה רשאי לבצע רכישות‎:
המשתמש כשיר לבצע פעולות רכישה בהיקף התואם את הרכישות שביצע בפועל. במידה ומדובר בקטין (מתחת לגיל 18), מצהיר המשתמש כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע.
המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי, ובהתאם ניתן לבצע שימוש בכל כרטיסי האשראי
יז   הדין החל על ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בפתח תקווה או  תל אביב בלבד, בהתאם להחלטת החברה.